UTAH RADIO STATIONS
STATION CITY/STATE TIME DAY
KYFO 1490 AM Ogden, UT 7:45 AM MST Saturday
KYFO 95.5 FM Ogden, UT 7:45 AM MST Saturday
KUFR 91.9 FM Ogden, UT 9:30 AM MST Saturday
KEYY 1450 AM Provo, UT 8:26 PM MST Saturday
KUFR 91.7 FM Salt Lake City, UT 9:30 AM MST Saturday
KYFO 92.7 FM Salt Lake City/Centerville, UT 7:45 AM MST Saturday
AFR 88.7 FM St. George, UT 6:00 AM MST Saturday
KUFR 102.3 FM Tooele, UT 9:30 AM MST Saturday