NEBRASKA RADIO STATIONS
STATION CITY/STATE TIME DAY
AFR 89.3 FM Chadron, NE 6:00 AM MST Saturday
BBN 91.9 FM Grand Island, NE 8:45 AM CST Saturday
KEAR 90.1 FM Grand Island, NE 8:30 AM CST Saturday
AFR 91.7 FM Hastings, NE 7:00 AM CST Saturday
KAYA 91.3 FM Hubbard, NE 7:00 AM CST Saturday
BBN 89.7 FM Kearney, NE 8:45 AM CST Saturday
KNGN 1360 AM Mc Cook, NE 7:45 AM CST Saturday
KGBI 100.7 FM (SCA) Omaha, NE 2:15 PM CST Monday
KCMI 96.9 FM Scottsbluff, NE 6:45 AM MST Saturday
BBN 89.5 FM Scottsbluff, NE 7:45 AM MST Saturday
AFR 89.3 FM Valentine, NE 7:00 AM CST Saturday